Διοικητικό Συμβούλιο

Γναρδέλλη Μελπομένη
Πρόεδρος
Άγιος Αλέξανδρος
Αντιπρόεδρος
Ράπτης Δημήτρης
Μέλος
Μαυρίδου - Σταματέρη Αθηνά
Μέλος
Γυιόκα Έλζα
Μέλος
Μπαρμπουνάκης Αλέξανδρος
Μέλος
Σαμαρά Σοφία
Μέλος
Ορφανουδάκη Γεωργία
Μέλος
Καρυδέλη Αναστασία
Μέλος
Παρέντε Σολομών
Μέλος
Μοσχοπούλου Μαρία
Εκπρόσωπος Εργαζομένων