29/10/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δικαίωμα απόκτησης χρήσης της πλατφόρμας ΔΗΜΟΣ DATA