07/10/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αμοιβή μηχανικού για έκδοση εργασιών δόμησης και σύνταξη τεύχους τεχνικών προδιαγραφών με τον προϋπολογισμό του έργου για την αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Ιδρύματο