07/12/2021

Πρόσκληση προς Καπράγκου Ηλιάνα για υποβολή προσφοράς για προμήθεια μέσων προστασίας και απολυμαντικών για την αντιμετώπιση του covid-19, ποσού 4.389,43 €