09/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ1/2021 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ