08/04/2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπηρεσίες διενέργειας (41) μοριακών τεστ ανίχνευσης covid 19 PCR και (281) rapid test, στα παιδιά που φιλοξενούνται στο Βρεφοκομείο του Ιδρύματος