08/04/2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ετήσιο έλεγχο και συντήρηση των (40) πυροσβεστήρων που βρίσκονται στους χώρους του Δημοτικού Βρεφοκομείου «Αγ.Στυλιανός»