17/05/2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών έκτακτων απολυμάνσεων ειδικού σκοπού στους χώρους του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Αγ.Στυλιανός», συνολικού ποσού 3.456,60 €