21/06/2022

Πρόσκληση υποβολής προσφορών προς εταιρείες για χαρτογράφηση δημοσιονομικών κινδύνων (εσωτερικό έλεγχο) για το ΝΠΔΔ Δημοτικό Βρεφοκομείο Αγ.Στυλιανός, συνολικού ποσού 4.000,00 €