24/06/2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για φυσιοθεραπεία ΑΜ 10991, συνολικού ποσού 2.400,00 €