29/08/2022

3η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες ανακαίνισης και διαμόρφωσης των χώρων που θα στεγάσουν το λογιστήριο και την γραμματεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Αγ.Στυλιανός», συνολικού ποσού 12.641,30