20/03/2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ελαιοχρωματισμό όλων των χώρων της πτέρυγας του Βρεφοκομείου και (4) τεσσάρων γραφείων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Αγ.Στυλιανός», ποσού 3.844,00 €