20/03/2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ετήσιο έλεγχο και συντήρηση (41) κλιματιστικών (split) που βρίσκονται σε όλους τους χώρους του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Αγ.Στυλιανός», ποσού 1.733,52 €