29/09/2023

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις λειτουργικές ανάγκες του Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού του Ιδρύματος για το έτος 2023-2024», με απευθείας ανάθεση, ποσού 1.432,77 €