07/12/2023

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για «Προμήθεια ειδών διατροφής βρεφικής ηλικίας (βρεφικά γάλατα και βρεφικές κρέμες), συν.ποσού 1.590,11 € με Φ.Π.Α13%