08/01/2024

Πρόσκληση 2η Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για ετήσια ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας για το έτος 2024 Ιδρύματος, συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00 € με Φ.Π.Α24%