16/06/2020

Ανακοίνωση για διαθεσιμότητα θέσεων για περιπτώσεις φιλοξενίας παιδιών οικογενειών σε κρίση λόγω εκτάκτων αναγκών με διανυκτέρευση κατόπιν αίτησης των γονέων τους