12/07/2017

4 κενές θέσεις με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό κατηγορία Α2 (προνήπια)

Υπάρχουν 4 κενές θέσεις με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό κατηγορία Α2 (προνήπια), όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2310924274 (εσωτερικό 30).