Βρεφονηπιακός Σταθμός - Για το Τμήμα προσχολικής αγωγής

Στις εγκαταστάσεις του «Αγίου Στυλιανού» λειτουργεί,  από το 1982, Βρεφονηπιακός Σταθμός για τα παιδιά του Βρεφοκομείου αλλά και των δημοτών.

Η λειτουργία του  τμήματος  συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνικοποίηση των παιδιών του Βρεφοκομείου, ενώ παράλληλα παρέχεται φύλαξη, φροντίδα, εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και σε παιδιά δημοτών, με στόχο τον εμπλουτισμό της προσωπικότητας τους  κατά την προσχολική ηλικία.

Το τμήμα λειτουργεί από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου από τις 07:00 έως 16:00. Δεν λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες.

Η συνολική δυναμικότητα του Βρεφονηπιακού Σταθμού ανέρχεται σε εκατό δέκα (110) παιδιά. Αναλυτικά φοιτούν  τριάντα πέντε (35)  βρέφη, ηλικίας 8 μηνών έως 2,5 ετών και εβδομήντα πέντε 75 νήπια ηλικίας 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο.

Ορισμένες θέσεις βρεφών και νηπίων χρηματοδοτούνται από το 2013, μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» και οι γονείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση  καταβολής τροφείων.

Οι προϋποθέσεις εγγραφής, το ύψος των τροφείων και το πρόγραμμα του Παιδικού Σταθμού   είναι απόλυτα εναρμονισμένα  με των υπολοίπων Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, Ο.ΒΡΕ.ΠΟ.Μ.). Ο Β/Ν Σταθμός εποπτεύεται από Προϊσταμένη, υπάλληλο του Δημοτικού Ιδρύματος.

Οι αιτήσεις εγγραφής στον Βρεφονηπιακό  Σταθμό   γίνονται κάθε χρόνο από 1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου. Αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά  αναρτώνται  στην ιστοσελίδα, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του «Αγίου Στυλιανού» και σε δελτίο Τύπου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

Πατήστε εδώ και δείτε την σχετική ανακοίνωση