Αναζήτηση Ριζών

Το 1996 οργανώθηκε στο αρχείο του Ιδρύματος η αναζήτηση ριζών, με σκοπό τη διευκόλυνση αυτών που υπήρξαν φιλοξενούμενοι στο Ίδρυμα και επιθυμούν να διερευνήσουν τις ρίζες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ: 2310 -929600 εσωτερικό: 35 και 29.