19/04/2013

Εκπαιδευτική εκδρομή στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή για τα 50 παιδιά που φοιτούν στα τμήματα των προνηπίων