04/06/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειας ξυλείας και διαφόρων ειδών για την κατασκευή επίπλων (ντουλαπών) για τις ανάγκες του Ιδρύματος