12/06/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανακαίνιση διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Ιδρύματος στην οδό Δαγκλή 9