26/06/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας-συναγερμού και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) στον εξωτερικό χώρο του Ιδρύματος