27/08/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) κατά τις διατάξεις του γενικού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) διάρκειας ενός έτους