05/11/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις λειτουργικές ανάγκες του Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού του Ιδρύματος για το έτος 2021-2022