08/04/2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες συντήρησης συστήματος πυρανίχνευσης, δικτύου πυρόσβεσης και πυροσβεστικού συγκροτήματος του Ιδρύματος, για το έτος 2022