17/01/2018

Έγκυρη ενημέρωση, μπορεί κάποιος να πάρει μόνο απ’ την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.agios-stylianos.gr

Παρακαλούμε να μη γίνονται αναρτήσεις, ούτε να αναπαράγονται παλιότερες που αφορούν το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός».

Έγκυρη ενημέρωση, μπορεί κάποιος να πάρει μόνο απ’ την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.agios-stylianos.gr